Vývoj software na zakázku - Liberec

aplikace pro výrobu inzertních novin

Novinový inzertní systém

Pro největší severočeský inzertní týdeník TIP SERVIS, jsme na zakázku vytvořili rozsáhlý inzertní výrobní systém. Tento obsahuje různé moduly od příjmu plošné či řádkové inzerce, až po její zpracování a elektronickou výrobu. Celá aplikace využívá několik fyzických serverů. Jak pro ukladání souborových dat, replikaci databází, web a poštovní server a ostatní drobné služby, tak i pro databázi SQL a záznam a odbavení SMS a placených telefonních linek. Firma TIP SERVIS má vícero poboček po celém Severočeském kraji, které pracují online na jedněch datech. Vývoj tohoto systému, tak jak dnes je, trval cca 6 let a je stále rozšiřován a zdokonalován. Popsat celý rozsah této zakázky by bylo velmi obsáhlé, proto jen zkratkovitě o jednotlivých modulech.

Modul - Řádková
Hlavním cílem tohoto modulu je zápis a editace řádkové a zvýrazněné inzerce. Tento modul je nasazen na všech pobočkách. Je rozdělen dle systému práv pro operátorky, regionální redaktory, šéfredaktory a administrátory. Každá skupina může vykonávat pouze činnosti dle přidělených práv. Inzerce se dělí do rubrik a podrubrik, na placenou a neplacenou a pořizuje se dle harmonogramu vydání v různém počtu do různých vydání a různých mutací. Specialitou je pořízení kulturní části novin nebo například černá listina, kde jsou vedeni nežádaní klienti. Modul umožňuje import inzerce z různých kanálů (web, sms, datová výměna evidovaných firem) a rovněž tak exporty setříděných a formátovaných dat. Zohledňuje se zde plánovaná a skutečná uzávěrka, kde šéfredaktor lehce řídí práci operátorek.

Modul - Plošná
Tento modul si klade za cíl evidenci výroby plošné inzerce a její zařazení do jednotlivých stran a rubrik. Na základě zadané objednávky průběžně kontroluje výrobu této inzerce, její dokončení a korektury. Rovněž umožňuje na základě definice ploch a částí novin rozvrhnout umístění v novinách a sleduje vytížení jednotlivých stran plošnou inzercí. Šéfredaktor pomocí sekce Přidělení inzerce řídí práci grafiků. Korektury jsou součástí modulu a jsou rozděleny na interní a externí. Modul eviduje náhledy plošné inzerce a originály a ty umožňuje zasílat, tisknout a ukládat. Obsahuje i různé sestavy od tisku objednávek, přes kontrolní a jiné dokumenty. Tento modul obsahuje zároveň podmodul fakturace a splatnost, kde se dávkami přenáší faktury do účetnictví a sleduje jejich úhradu na všech pobočkách.

Modul - JDD
Modul Jednoduché daňové doklady eviduje hotové platby na pokladně a na jejich základě páruje inzerci v jednotlivých mutacích pro další zpracování. Je založen na ceníkách i smluvních cenách. Dotiskuje JDD na předtištěné formuláře. Eviduje stav pokladen jednotlivých uživatelů. Umí importovat dávkové záznamy od pravidelných klientů, zobrazuje finanční přehledy a vystavuje Souhrnný daňový doklad za uplynulá období.

Modul - Grafik
Pomocí tohoto modulu si grafik řídí svou práci a kontroluje její kompletní a bezchybné dokončení. Modul pracuje se třemi druhy souborů (master, originál a náhled). Při změně inzerce modul vyhledá soubor master, kde grafik provede změny a odešle originál a náhled. Soubory originál a náhled jsou pod zvláštní evidencí, která sleduje dokončení celé akce včetně korektur. Grafik nemusí pracovat přímo ve firmě, ale může odvádět svou práci pomocí tohoto modulu i jinde přes internetovou síť.

Modul - Předplatné
Slouží k evidenci předplatného novinových mutací. Vystavuje objednávky předplatného, dotiskuje složenky a vytváří sestavy předplatitelů. Na základě úhrad kontroluje stavy předplatného.

Všechny moduly spolu vytváří jeden celek a jsou nasazeny různě na pobočkách. Pobočky mohou vést jednotlivě svá účetnictví při zachování exportů dat. Všechna data se zpracovávají online a je při tom dbáno na minimální zatížení sítě a serveru. Moduly mají zabudovány kontrolní mechanismy na upgrade pro další vývoj. Tímto je zajištěno rozeslání upgrade na všechny pobočky. Toto jsou pouze hlavní rysy celého systému. Ten obsahuje ještě mnoho dalších submodulů (např. tisk náhledů novin, export PDF, import Original PDF, příjem SMS, obsluha placených telefonních linek, komunikace s účtem, plošná a řádková webinzerce a další.)

Pokud uvažujete o výrobě inzertních tiskovin nebo je již vydáváte a chtěli byste použít náš komplexní systém, kontaktujte nás.

Ukázky realizací

Aplikace a moduly- kvalita
- spolehlivost
- bezpečnost
- individualita
- vstřícnost
- provozní servis

Reklama
Oblečení na pole dance a jógu