Vývoj software na zakázku - Liberec

desktopové intranetové aplikace pro firmu Elcar

Registrační data

Pro prodejce vozů Nissan, jsme vytvořili dvě nezávislé aplikace.


Evidence objednávek oprav vozidel

Jednodušší systém pro evidenci objednávek a plánování časového rozvrhu oprav vozidel. Každé vozidlo je registrováno dle SPZ a je tak vidět seznam jeho oprav, včetně jejich dokončení. Aplikace byla vytvořena pro jednu malou síť, data jsou uložena na file serveru.


Evidence registračních dat

Jednoduchá aplikace pro sběr registračních dat k pořádané akci. Obsahuje multijazykové rozhraní, včetně definic překladů. Byla vytvořena jako lokální nesíťová verze.

Ukázky realizací

Aplikace a moduly- kvalita
- spolehlivost
- bezpečnost
- individualita
- vstřícnost
- provozní servis

Reklama
Oblečení na pole dance a jógu